Algemene Voorwaarden

Algemeen

Leerlingen van Gitaarschool Anje stemmen in met de volgende voorwaarden:

1. De lessen worden aangegaan voor minimaal 10 lessen ( 1 leskaart ) en vooraf betaald.
2. De lessen vinden wekelijks plaats.
3. Bij afwezigheid van de docent, b.v. door ziekte, zal de les worden ingehaald.
4. Indien de leerling op tijd de les afzegt wegens ziekte, mag de les worden ingehaald. Uitzondering hierop zijn groepslessen, aangezien de gezonde leerling de les natuurlijk wel zal volgen en daarmee de lestijd gebruikt is.
In alle andere gevallen van verzuim wordt de les in rekening gebracht.
5. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand vóór het verstrijken van de leskaart. Er dient schriftelijk te worden opgezegd. Reeds betaalde lessen worden niet geretourneerd.
6. De aanschaf van instrument en muziekboeken/bladen is voor rekening van de leerling.
7. Elke leerling dient een ondertekend inschrijfformulier te hebben ingeleverd.
8. De Gitaarschool is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan instrument of eigendommen van leerlingen.
9. Is het noodzakelijk een les te verplaatsen (bruiloften,verjaardagen,werk e.d.), geef dit dan tijdig door, nl. uiterlijk op vrijdag voor de betreffende week. Er kan dan wellicht geruild worden naar een ander tijdstip in dezelfde week.

Vakanties

De vakanties lopen synchroon met de in dat jaar geldende basisschoolvakanties en feestdagen.
Over de vakantieperiodes wordt geen lesgeld in rekening gebracht.

Betalingen

De eerste 10-lessenkaart moet betaald worden vóór de eerste les. Daarna iedere volgende leskaart binnen twee weken na het ontvangen van de rekening. Wanneer u later dan twee weken betaalt, wordt €10,- administratiekosten in rekening gebracht.

Wijzigingen voorbehouden.